cuahangdoda.com Quy định sử dụng – cuahangdoda.com

Điều khoản sử dụng tại cuahangdoda.com

- Tất cả các sản phẩm trên website là hàng thực tế.

- Các sản phẩm túi xách vì có nhiều màu khác nhau nên trong nhiều trường hợp cùng mã sản phẩm nhưng có nhiều màu khác nhau.

- Với việc click vào nút mua hàng người mua đã đồng ý với điều khoản sử dụng và các quy định mà cuahangdoda đưa ra. Cuahangdoda có thể thay đổi điều khoản sử dụng của trang web và các quy định mà không cần phải thông báo trước cho người sử dụng. Sau bất cứ thay đổi nào về điều khoản sử dụng và các quy định mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là người sử dụng đã đồng ý hoàn toàn với sự thay đổi đó.

- Người dùng trên website bán hàng của cuahangdoda.com có trách nhiệm tự bảo mật mật khẩu thông tin cá nhân của mình khi sử dụng máy tính và internet. Cuahangdoda sẽ cố gắng bảo mật mật khẩu và dữ liệu của khách hàng. Trong trường hợp có sự cố về internet hay đường truyền, hacker, cháy nổ, thiên tai... hay các sự cố ngoài tầm kiểm soát, cuahangdoda sẽ không chịu trách nhiệm khi việc mất mát dữ liệu có thể xảy ra.

Top